Aanmeten

Meestal gaat u met uw klacht als eerste naar uw huisarts of behandeld specialist, welke de medische indicatie stelt en u doorverwijst. Als u vervolgens bij ons een afspraak heeft gemaakt volgt een eerste intake/onderzoek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat uw beperking is en welke mogelijkheden u heeft zodat de beste behandeling bepaald kan worden. Meestal kunnen we direct hierna het behandelplan uitvoeren. Het traject ziet er in grote lijnen zo uit:
  1. Intake/onderzoek
  2. Passen/afleveren
  3. Eventueel volgt een tweede pas of pasperiode
  4. Nacontrole

Controle

Wij vinden het belangrijk dat de voorziening zo goed mogelijk zit en functioneert. Daarom maken wij regelmatig een controleafspraak om de functionaliteit en pasvorm te controleren en zien wij u graag jaarlijks terug om de stand van zaken met elkaar te bespreken.

Aanpassing

Als uw voorziening niet meer of verminderd functioneert door slijtage of andere medische redenen, dan is het raadzaam op korte termijn met ons een afspraak te maken. Vaak kunnen wij de reparatie of noodzakelijke wijziging snel realiseren en is het voor ons een kleine moeite, terwijl het voor u heel vervelend kan zijn.

Vervanging

Is de gebruikstermijn van uw voorziening verstreken, dan kunt u bij ons een afspraak maken voor de vervanging van uw hulpmiddel. Wij informeren u bij de aflevering van uw eerste voorziening over de minimale gebruikstermijn en wat te doen bij de aanvraag voor een nieuw of reserve hulpmiddel. In de meeste gevallen hebben wij een herhalingsvoorschrift van de behandelend arts nodig, omdat dit per zorgverzekering verschilt raden wij u aan dit vooraf te controleren.

Onderhoud

Tips en adviezen over adequaat onderhoud van uw voorziening krijgt u bij aflevering of kunt u opvragen.

Levertijd

Het aanmeten, vervaardigen en passen van uw voorziening is een nauwkeurig en tijdrovend werk. Tijdens het aanmeten van uw voorziening geven wij een inschatting van de levertijd. Als het mogelijk is, maken wij dan gelijk een vervolgafspraak voor het passen van uw voorziening of voor aflevering.

Garantie

Wij geven een jaar garantie op uw voorziening. Dit betreft de technische uitvoering bij normaal gebruik. Als uw hulpmiddel veranderd moet worden in verband met gewichtsverandering, functieverlies of andere medisch aantoonbare wijzigingen, dan valt dit buiten de garantie. Voor de levering van onze producten hanteren wij de algemene voorwaarden van MITEX .