Na een ernstig ongeluk en ingrijpende operatieve ingrepen aan de voet is het vaak belangrijk om weer snel te kunnen bewegen. Meestal zijn daar aangepaste schoenen voor nodig. Vaak is nog niet te overzien welke eisen aan de schoenen gesteld moeten worden. Bovendien varieert het voetvolume (bijvoorbeeld door zwelling) in deze fase van het genezingsproces. De Voorlopige Orthopedische Schoen (VLOS) biedt een welkome oplossing voor deze, en alle andere situaties waarin de definitieve orthopedische schoen proefondervindelijk moet worden vastgesteld.

De VLOS kan, afhankelijk van de toepassing, uitgevoerd worden in verschillende materialen. De meest gangbare materialen zijn leer, door warmte vervormbaar (thermoplastisch) vilt en rubber. Het thermoplastische karakter van het rubber en vilt biedt de mogelijkheid om de schoenen aan te passen op het variĆ«rende voetvolume. De VLOS wordt voorzien van correctieve en steunende elementen zoals verstevigingen en verstijvingen. Daarmee wordt de voet geheel geĆÆmmobiliseerd en blijft tegelijkertijd de mogelijkheid open voor wondverzorging. De VLOS wordt voorzien van een individueel voetbed met drukontlastende en / of corrigerende eigenschappen.