Wij werken samen met de Ketenzorg en de Podotherapeut om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen.
  • De huisarts, praktijkondersteuner of de diabetische verpleegkundige, bepalen aan de hand van een screening, wat uw zorgprofiel is. Wat weer leidt naar een vergoeding via de Ketenzorg.
  • Bent u onder behandeling van de Internist, dan voert de podotherapeut de screening uit. De podotherapeut bepaald dan uw zorgprofiel, welke verband houdt met het aantal behandelingen (per jaar) welke u vergoed krijgt.

Zorgprofielen

De zorgprofielen zijn onderverdeeld in 4 groepen:

Zorgprofiel 1 Géén vergoeding mogelijk
Zorgprofiel 2 6 behandelingen per jaar
Zorgprofiel 3 8 behandelingen per jaar
Zorgprofiel 4 12 behandelingen per jaar

Doordat uw vergoeding via de Ketenzorg of de Podotherapeut loopt kunt u niet meer zelfstandig om vergoeding vragen via uw zorgverzekering. Tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent via uw zorgverzekering, wat dan ook in uw polisvoorwaarde vermeld moet staan.