Elke Nederlander is verplicht zelf een zorgverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering verzekert ook verschillende hulpmiddelen. Een aanvullende verzekering is duurder, maar vergoedt ook meer. Een aanvullende verzekering afsluiten is niet verplicht.

Twee soorten polissen
  • De naturapolis
  • Hiermee kunt u alleen zorg afnemen van zorgaanbieders die een overeenkomst met uw zorgverzekeraar zijn aangegaan. Vaak zijn er afspraken gemaakt over kosten, kwaliteit en service.
  • De restitutiepolis
  • Hiermee bent u vrij om van alle zorgaanbieders gebruik te maken. U betaalt vaak een hogere premie.

Eigen risico
Dit is het bedrag dat u als verzekerde zelf betaalt. De hoogte van dit eigen risico kan varieren van 385 tot 875 euro.

Vergoeding
Orthopedisch schoeisel en elastische kousen worden vergoed uit de basisverzekering voor de overige diensten krijgt u alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Verwijzing
Als u voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking wilt komen dient u een verwijsbrief van uw behandelend arts te hebben. Deze verwijsbrief bevat een medische indicatie en motivatie waarmee een juiste verstrekking van zorg gerealiseerd kan worden.

Administratieve procedures
Flipse werkt op toestemming van uw zorgverzekering, wat inhoudt dat bepaalde voorzieningen aangevraagd moeten worden. Wij verzorgen deze procedure en proberen het zo snel mogelijk te realiseren. Mocht uw zorgverzekeraar geen toestemming geven, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij uw verzekeraar.

Voorwaarden verschillen
Elke zorgverzekeraar hanteert verschillende voorwaarden voor de verschillede voorzieningen. Door op een van de hiernaast genoemde voorzieningen te klikken krijgt u een overzicht van de algemene voorwaarden en vergoedingen.

Orthopedisch schoeisel

Zorgverzekeraars vergoeden (semi-)orthopedisch schoeisel vanuit de basisverzekering. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw behandelend arts nodig. Deze geeft u tijdens uw eerste contact met Flipse aan onze medewerkers. Flipse draagt dan zorg voor de administratieve afhandeling van uw voorziening.

Zorgverzekeraars hebben richtlijnen afgegeven voor de gebruiksperiode van (semi-)orthopedisch schoeisel:
Bij Achmea is de gebruikstermijn* voor 16 jaar en ouder: 18 maanden.
Tot 16 jaar is dat: 9 maanden.

Bij VGZ, CZ en Menzis is de gebruikstermijn* voor 16 jaar en ouder: 15 maanden
Tot 16 jaar is dat: 9 maanden.

*Per verzekering kan deze gebruikstermijn verschillend zijn.

Wanneer u binnen deze gebruikstermijnen een nieuwe voorziening nodig heeft, dan zal uw zorgverzekering hiervoor toestemming moeten verlenen. In de meeste gevallen heeft u een nieuwe verwijsbrief van uw behandelend arts nodig. Onze medewerkers zullen u hierover verder informeren.

Voor de levering van (semi-)orthopedisch schoeisel is een wettelijke eigen bijdrage van kracht:
Eigen bijdrage 2018: € 138,00 voor volwassenen.
Eigen bijdrage 2018: € 69,00 voor verzekerden onder de 16 jaar.

U voldoet deze eigen bijdrage bij ontvangst van uw (semi-) orthopedische schoenen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Is dat bij u het geval, dan kunt u de factuur van de eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen.

Pedicure

Pedicure wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Flipse brengt de kosten bij u in rekening. Heeft u een aanvullende verzekering, dan kunt u voor een vergoeding van (een deel van) de kosten in aanmerking komen.