Persoonlijke gegevens
Uiteraard respecteert Flipse Pedicure de privacy van haar klanten en bezoekers. Flipse Pedicure
zal persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.
Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden,
tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor verleend heeft.

Persoonsregistratie
De persoonsverwerkingen van Flipse Pedicure zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.