Informatie
Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van informatie over de producten en diensten van Flipse Pedicure.
Flipse Pedicure heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze internetsite. Flipse Pedicure is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Flipse Schoenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op deze internetsite.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Flipse Pedicure tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Flipse Pedicure is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Copyright
Deze internetsite geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze internetsite is bestemd voor eigen gebruik en/of voor gebruik door klanten van Flipse Pedicure, waarbij het niet is toegestaan deze internetsite te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Flipse Pedicure is het niet toegestaan deze internetsite op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of anderszins beschikbaar te stellen op een computernetwerk.